यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा पूर्व तथा मुख्य परीक्षेचे पूर्वतयारी प्रशिक्षण…

  पात्रता:- महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीचा असावा व महाराष्ट्र अधिवास असावा. कोणत्याही विषयात पदवीधारक असावा. वय – 21 ते 37 वर्ष यु.पी.एस.सी. परीक्षेच्या निकषांप्रमाणे पात्र असावा. बार्टीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना- योजनेचे नाव:- यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांचे अंतर्गत असलेले डॉ. आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा केंद्र यांचे मार्फत अनुसूचित जातीच्या ३० उमेदवारांना […]

यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा पूर्व तथा मुख्य परीक्षेचे पूर्वतयारी प्रशिक्षण… Read More »

अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग संस्थेमध्ये संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण.

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग संस्थेमध्ये संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण. सुरुवात- सन 2015. लाभ- विद्यावेतन- रु. 12,000/- प्रती माह. प्रवास खर्च -रु. 10,000/- दिल्ली येथे जाणे व परतीचा प्रवास. पहिल्या महिन्यातील आर्थिक सहाय्य- रु. 3,000/- (एकरकमी एकवेळी). कोचिंग क्लासची फी- रु. 2.15 लाख प्रती विद्यार्थी. निवड पद्धत-

अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग संस्थेमध्ये संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण. Read More »

…….६० उमेदवारांना यु.पी.एस.सी चे प्रशिक्षण

भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र-कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व SIAC, मुंबई येथे निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिकच्या १० अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांप्रमाणे एकूण ६० उमेदवारांना यु.पी.एस.सी चे प्रशिक्षण. सुरुवात- सन 2015 लाभ- विद्यावेतन- रु.7000/- प्रती माह. कार्यालयीन खर्च – रु. 5000/- प्रती विद्यार्थी/वर्ष. निवड पद्धत- भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राद्वारे आयोजित प्रवेश चाळणी परीक्षेमधून उमेदवारांची निवड

…….६० उमेदवारांना यु.पी.एस.सी चे प्रशिक्षण Read More »

महसूल विभागातील खाजगी संस्थेमध्ये यु.पी.एस.सी.- नागरी सेवा परीक्षेचे अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम

महाराष्ट्र राज्यातील सहा महसूल विभागातील खाजगी संस्थेमध्ये यु.पी.एस.सी.- नागरी सेवा परीक्षेचे अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरुवात – दि. 1 जानेवारी 2018. लाभ- विद्यावेतन – रु. 9,000/- प्रती माह. कोचिंग क्लासची फी- रक्कम रु. 1.35 लाख प्रती विद्यार्थी. निवड पद्धती- बार्टी संस्थेद्वारे आयोजित प्रवेश चाळणी परीक्षेमधून उमेदवारांची निवड करण्यात येते. संस्थेची निवड – ई निविदा क्र. २२५

महसूल विभागातील खाजगी संस्थेमध्ये यु.पी.एस.सी.- नागरी सेवा परीक्षेचे अनिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम Read More »

यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आर्थिक सहाय्य योजना

पात्रता- महाराष्ट्र राज्यातील अनु. जातीतील यु.पी.एस.सी -नागरी सेवा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार योजनेची सुरुवात – सन २०१६. लाभ- रु. ५०,०००/- (एकरकमी एकावेळी). निवड पद्धती- जाहिरातीद्वारे पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतात.   वर्ष लाभार्थी संख्या  एकूण खर्च (रु.) 2016-17 55 16.81 लाख 2017-18 162 81 लाख 2018-19 114 57 लाख 2019-20 118 59 लाख 2020-21 124 62 लाख 2021-22 118 59 लाख

यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आर्थिक सहाय्य योजना Read More »

यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांना व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना.

सुरुवात – सन २०१४ पात्रता – महाराष्ट्र राज्यातील अनु. जातीतील यु.पी.एस.सी -नागरी सेवा मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार. निवड पद्धती- जाहिरातीद्वारे पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. लाभ- रु. २५,०००/- (एकरकमी एकावेळी)   वर्ष लाभार्थी संख्या  एकूण खर्च (रु.) 2014-15 14 2.80  लाख 2015-16 35 7.00  लाख 2016-17 25 5.00  लाख 2017-18 42 10.50  लाख 2018-19 36 9.00  लाख 2019-20

यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांना व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना. Read More »

मोफत (निःशुल्क) शेतीपुरक व्यवसायसाठी निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम…

  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे (महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था ) व राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची संस्था) यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी तळेगाव दाभाडे, पुणे येथे * मोफत (निःशुल्क) शेतीपुरक व्यवसायसाठी निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम *

मोफत (निःशुल्क) शेतीपुरक व्यवसायसाठी निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम… Read More »

BARTI आणि NIELIT यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीतील उमेदवारांच्या सक्षमीकरणासाठी सामंजस्य करार

पुणे, महाराष्ट्र – *[२१/०९/२०२३]* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (BARTI) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (NIELIT) यांनी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास उपक्रम राबविण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची एक स्वायत्त संस्था आहे जी सामाजिक न्याय आणि विशेष

BARTI आणि NIELIT यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीतील उमेदवारांच्या सक्षमीकरणासाठी सामंजस्य करार Read More »

बार्टी, पुणे यांच्या वतीने स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या अनुसुचित जाती (SC) विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी..

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या अनुसुचित जाती (SC) विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी MPSC PUNE 1000 जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. तरी अशा योजनेचा विद्यार्थ्याने लाभ घ्यावा असे आव्हान संचालकाच्या वतीने करण्यात आले आहे. “बार्टी” ही एक शासनाची संस्था आहे सामाजिक आणि आर्थिक उत्थानाचे ही संस्था महत्वपूर्ण कार्य करत आहे.

बार्टी, पुणे यांच्या वतीने स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या अनुसुचित जाती (SC) विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी.. Read More »

बार्टी आणि लर्नेट स्किल्स लिमीटेड यांच्या तर्फे मोफत प्रशिक्षण व नोकरीची सुवर्ण संधी!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि लर्नेट स्किल्स लिमीटेड यांच्या तर्फे गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण आणि या प्रशिक्षणानंतर नोकरी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही आणि त्यामुळे नोकरी मिळणे अवघड असते. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांतील अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी या प्रशिक्षणासाठी अर्ज करू शकतात. तसेच, विद्यार्थ्यांचे

बार्टी आणि लर्नेट स्किल्स लिमीटेड यांच्या तर्फे मोफत प्रशिक्षण व नोकरीची सुवर्ण संधी! Read More »

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?