यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आर्थिक सहाय्य योजना

पात्रता- महाराष्ट्र राज्यातील अनु. जातीतील यु.पी.एस.सी -नागरी सेवा पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण

उमेदवार

योजनेची सुरुवात – सन २०१६.

लाभ-

      • रु. ५०,०००/- (एकरकमी एकावेळी).

निवड पद्धती- जाहिरातीद्वारे पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतात.

 

वर्ष लाभार्थी संख्या  एकूण खर्च (रु.)
2016-17 55 16.81 लाख
2017-18 162 81 लाख
2018-19 114 57 लाख
2019-20 118 59 लाख
2020-21 124 62 लाख
2021-22 118 59 लाख

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?