यु.पी.एस.सी- नागरी सेवा मुख्य परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांना व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना.

सुरुवात – सन २०१४

पात्रता – महाराष्ट्र राज्यातील अनु. जातीतील यु.पी.एस.सी -नागरी सेवा मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवार.

निवड पद्धती- जाहिरातीद्वारे पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतात.

लाभ- रु. २५,०००/- (एकरकमी एकावेळी)

 

वर्ष लाभार्थी संख्या  एकूण खर्च (रु.)
2014-15 14 2.80  लाख
2015-16 35 7.00  लाख
2016-17 25 5.00  लाख
2017-18 42 10.50  लाख
2018-19 36 9.00  लाख
2019-20 33 8.25  लाख
2020-21 23 5.75  लाख

Information Source : https://barti.in/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?