*अनुसुचित जाती व नवबौध्द लाभार्थ्यांना अनुदानावर १० शेळ्या-एक बोकड, दोन गाई म्हशी व दुभत्या जनावरांना खाद्य वाटप*

💁‍♂ *योजनेचा उद्देश* : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुपालन संदर्भातील विविध योजना राबविल्या जातात. ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालना देणे त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थींना स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* :
● फक्त अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींसाठी
● अत्यल्प भुधारक शेतकरी
● अल्प भूधारक शेतकरी
● सुशिक्षित बेरोजगार
● महिला बचत गटातील लाभार्थी (३०टक्के महिला लाभार्थी ) (३ टक्के अपंगासाठी )
💰 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप 😘 अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींना ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष घटक योजनेअंतर्गत १० शेळ्या, १ बोकड गट वाटप करण्यात येतो. (७५ टक्के अनुदान विम्यासह र.रु. ५३४२९/-). तसेच दोन गाई / म्हैशींचे वाटप (प्रत्येक लाभार्थीस)
🐄 *दुभत्या जनावरांना खाद्य वाटप 😘 प्राधान्याने वरील योजनेत वाटप केलेल्या जनावरांना १०० टक्के अनुदानावर भाकड काळासाठी गाईस १५० किलो व म्हैशींस २५० किलो खाद्य मोफत वाटप करण्यात येतो.
🤝 *अर्ज करण्याची पध्दत* : ऑफलाईन
🏣 *संपर्क* : विहित अर्जाचा नमुना मिळविण्यासाठी तालुक्याच्या पशुसंवर्धन विभागास भेट द्या. त्या ठिकाणी हा अर्जाचा नमून उपलब्ध आहे.
📍 *टिप* : सदरील योजनेचे नियम वा अटी वा इतर तरतुदी यांमध्ये बहुतांशी बदल असू शकतात. या कारणास्तव वाचकांनी संबंधित विभागास भेट देऊन खात्री करून घ्यावी.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?