सब्ब सुखगाथा | Sabba Sukh Gatha

सब्बे सत्ता सुखी होंन्तु , सब्बे होंन्तु च खेमिनो । सब्बे भद्रानिपस्स न्तु , माकत्र्चि दुक्खमागमा ।।१।। यानी ध भूतानी समा गतानि भूम्मनि वायानिव अन्तलिख्खे सब्बेव । भूता सुमना भवन्तु अथो पि सक्कच्च सणन्तु भासितं ।।२।। तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे मेतं करोथ मानूसिया पजाय । दिवाच रतोच्च हरन्ति ये बलि तस्माहिने रक्खथ अप्पमत्ता ।।३।।

मराठी अर्थ

सर्व प्राणी सुखी होवोत.    सर्व प्राणी सुखी होवोत, ते सुरक्षित राहोत,    त्यांना फक्त चांगलेच अनुभवावे आणि त्यांना कोणतेही नुकसान होऊ नये.    जसे सर्व प्राणी, पक्षी आणि पशू,    आकाशातून प्रवास करताना, त्यांच्या प्रवासाला मर्यादा नाही.    सर्व प्राणी, चांगल्या अंतःकरणाने, आनंद मिळवू दे,    आणि ते या जगातही तेजस्वी असू दे.    म्हणून, जसे तुम्ही स्वतःचे रक्षण करा,    त्याचप्रमाणे सर्व प्राणिमात्रांचे रक्षण करा.    रात्रंदिवस, सत्कर्मे करण्यात आनंद    आपले अंतःकरण प्रेमळ-दयाळू स्थितीत ठेवा.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?