महात्मा फुले

महात्मा फुले व बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाते काय ?

बाबासाहेबांविषयी फुले अनुयायांत जे भ्रम आहेत तर मग हे नाते बघा ! १- बाबासाहेबांनी मानलेले तीन गुरू बुदध ;कबीर ;फुले आहेत. २- बाबासाहेबांनी संविधान ३९५ या कलमाचेच का लिहले?३९४ किंवा ३९६ कलमाचे का लिहले नाही ?तर त्याला माहात्मा फुले हे गुरू कारणीभूत आहेत . ३- ते कसे तर महात्मा फुलेंनी पुण्यात जी पहीली शाळा चालू […]

महात्मा फुले व बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाते काय ? Read More »

“मी ही सत्यशोधकच” – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

म. फुले यांचा अनुयायी म्हणवून घेण्यात मला यापूर्वीही कधी लाज वाटली नाही. आत्मविश्वासाने मी आज असे म्हणू शकतो की मीच तेवढा खरा आज फुल्यांचा एकनिष्ठ राहिलो आहे. आणि मला अशी खात्री आहे की, या देशात जनतेचे सर्वांगीण हित करणारा असा कोणताही पक्ष पुढे आला. त्यांनी कोणतेही नाव धारण केले तरी फुल्यांचे धोरण, त्यांचे तत्वज्ञान आणि

“मी ही सत्यशोधकच” – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Read More »

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?