वाट किती मी पाहू | Vaat Kiti Mi Paahu Bhim song Lyrics

वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा
मृत्यू समोर उभा हा येशील कधी भिवा
वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा
वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा

इच्छा मनाची या क्षणी डोळे भरून पहावे
डोळे हे मितताना भिवा सामोरी तू असावे
वेळ नको ही लाऊ होती वेदना जीवा
वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा

कंठात जीव आला थांबविले मी त्याला
पाहण्या माझ्या बाळा लाडक्या मम भिवाला
आयुची जोत संपली मावळेल हा दिवा
वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा

तुझा पिता मी झाला भाग्य हे माझे थोर
रामजी सकपाळाची किर्ति ही गाजे भुवर
अंतिम क्षणी प्रभाकरा आसरा तुझा हवा
वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा
मृत्यू समोर उभा हा येशील कधी भिवा

वाट किती मी पाहू येशील कधी भिवा

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?