उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे l Uddharali koti kule |

 

Song – Uddharali koti kule bhima tuzya janma mule

Lyrics by – Vamandada kardak

Album- Darshan bhimache

Singer – Shravan Yashwante

Music by –

Music Label –

Release Date – Year 1975

 

उद्धरली कोटी कुळे

 

उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे

 

एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती

तळपतात तेजाने तुझ्या धरतीवरती

अंधार दूर तो पळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

 

जखडबंद पायातील साखळदंड

तडातड तुटले तू ठोकताच दंड

झाले गुलाम मोकळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

 

कुजे वृक्ष तैसाच होता समाज

हिरवी हिरवी पाने अन तयालाच आज

अमृताची आली फळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे

 

काल कवडीमोल जीणे वामनचे होते

आज जुळे जगताशी प्रेमाचे नाते

बुद्धाकडे जग हे वळे

, भीमा तुझ्या जन्मामुळे…

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?