तुला भिमानं बनवला वाघ लिरिक्स | TULA BHIMAN BANAVAL VAGH LYRICS |

 

Song – Tula Bhiman Banaval Wagh

Lyrics by – Sunil Khare

Album- Tula Bhiman Banaval Wagh

Singer – Anand Shinde

Music by – Harshad Shinde

Music Label – T-Series

 

 

तुला भिमानं बनवला वाघ लिरिक्स | TULA BHIMAN BANAVAL VAGH LYRICS

 

 

 

लई श्रमानं परिश्रमानं

सुखाचा करून त्याग

तुला भिमानं बनवला वाघ

का फिरतोस लांडग्यामागं

 

नुसता दिसाया दिसतो

तू भीम अनुयायी

तुझी डरकाळी कानी

कधी पडत नाही

अंग झटकून उठ गर्जून

का घेतोस बकरीचं सोंग

तुला भिमानं बनवला वाघ…

 

तुझ्या अंगात आहे

त्या वाघाची खाल

दे डरकाळी ऐसी

आता जबडा खोल

लांबसडक घे तू झडप

वैऱ्याची भागमभाग

कर वैऱ्याची भागमभाग

तुला भिमानं बनवला वाघ…

 

 

असा पिंजऱ्याचा कैदी

तू होऊ नको रं

त्या सर्कसवानी

गोल फिरु नको रं

उठ वीरा तू

भीम नरा तू

दाखव क्रांतीची आग

तूझी दाखव क्रांतीची आग

तुला भिमानं बनवला वाघ…

 

तुझ्या हाती असूदे

निळा झेंडा भीमाचा

लाव कपाळी आता

निळा टीळा भीमाचा

भीम विचार तू

कर साकार तू

घडी घडी सुनील सांगं

तुला घडी घडी सुनील सांगं

तुला भिमानं बनवला वाघ…

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?