मुख्यपृष्ठSinger – Anand Shinde तुला भिमानं बनवला वाघ लिरिक्स | TULA BHIMAN BANAVAL VAGH LYRICS तुला भिमानं बनवला वाघ लिरिक्स | TULA BHIMAN BANAVAL VAGH LYRICS

तुला भिमानं बनवला वाघ लिरिक्स | TULA BHIMAN BANAVAL VAGH LYRICS

लई श्रमानं परिश्रमानं
सुखाचा करून त्याग
तुला भिमानं बनवला वाघ
का फिरतोस लांडग्यामागं

नुसता दिसाया दिसतो
तू भीम अनुयायी
तुझी डरकाळी कानी
कधी पडत नाही
अंग झटकून उठ गर्जून
का घेतोस बकरीचं सोंग
तुला भिमानं बनवला वाघ…

तुझ्या अंगात आहे
त्या वाघाची खाल
दे डरकाळी ऐसी
आता जबडा खोल
लांबसडक घे तू झडप
वैऱ्याची भागमभाग
कर वैऱ्याची भागमभाग
तुला भिमानं बनवला वाघ…

असा पिंजऱ्याचा कैदी
तू होऊ नको रं
त्या सर्कसवानी
गोल फिरु नको रं
उठ वीरा तू
भीम नरा तू
दाखव क्रांतीची आग
तूझी दाखव क्रांतीची आग
तुला भिमानं बनवला वाघ…

तुझ्या हाती असूदे
निळा झेंडा भीमाचा
लाव कपाळी आता
निळा टीळा भीमाचा
भीम विचार तू
कर साकार तू
घडी घडी सुनील सांगं
तुला घडी घडी सुनील सांगं
तुला भिमानं बनवला वाघ…

Singer – Anand Shinde
तुला भिमानं बनवला वाघ लिरिक्स | TULA BHIMAN BANAVAL VAGH LYRICS
Song – Tula Bhiman Banaval Wagh
Lyrics by – Sunil Khare
Album- Tula Bhiman Banaval Wagh
Singer – Anand Shinde
Music by – Harshad Shinde
Music Label – T-Series

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?