तूझ्या विना रमा मजला | Tujhya Vina Rama Majala Bhim song Lyrics

तूझ्या विना रमा मजला सुने सुने सारे जग वाटे

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

 

साथ देईन शेवट पर्यन्त सुखा दुखाच्या वाटेवरी

बोलना रमा मजशी का रुसलीस माझ्या वरी

दुख सागरी लोटूनीया तोडूनी हे नाते

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

 

कष्ट साहुणी भार वाहूणी मज साठी तू उपवाशी

भीमराव आंबेडकरा तुझ्या विना शोभा ही कशी

तुझ्या विना जगू मी कसा तगमग जिवाची होते

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

 

कोण वाहिल काळजी माझी तू गेल्या पाठी ही रमा

संसारी रमा दुखाची पर्वा केली नाही तमा

प्रभाकरा विद्याधराची कविता टाहो थोडी ते

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

 

तूझ्या विना रमा मजला सुने सुने सारे जग वाटे

सोडून का मजला रमा चालली तू कोठे

 

 

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?