त्रिशरण पंचशील

त्रिशरण पंचशील  नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्बुध्दस्स |

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्बुध्दस्स |

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्बुध्दस्स |

बुद्धं सरणं गच्छामि |

धम्मं सरणं गच्छामि |

संघं सरणं गच्छामि |

दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि |

दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि |

दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि |

ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि |

ततियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि |

ततियम्पि संघं सरणं गच्छामि |

पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामी ||१||

अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादिया||२||

कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी||३||

मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी||४||

सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी ||५||

||साधू||साधू||साधू||

मराठी अर्थ

“मी धन्य, अरहंत, पूर्ण ज्ञानी यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो.मी धन्य, अरहंत, पूर्ण ज्ञानी यांना वंदन करतो.

मी धन्य, अरहंत, पूर्ण ज्ञानी यांना वंदन करतो.

मी बुद्धाकडे आश्रयाला जातो.

मी शरणासाठी धम्माकडे जातो.

मी शरणासाठी संघाकडे जातो.दुसऱ्यांदा मी बुद्धाकडे आश्रयाला जातो.

दुसऱ्यांदा मी धम्माच्या आश्रयाला जातो.

दुस-यांदा मी शरणासाठी संघाकडे जातो.

तिसऱ्यांदा मी बुद्धाकडे आश्रयाला जातो.

तिसऱ्यांदा मी धम्माच्या आश्रयाला जातो.

तिसऱ्यांदा मी शरणासाठी संघाकडे जातो.

जीव घेण्यापासून परावृत्त करण्याचा मी उपदेश घेतो.

जे दिले जात नाही ते घेण्यापासून परावृत्त करण्याचा मी उपदेश घेतो.

मी लैंगिक गैरवर्तनापासून परावृत्त करण्याचा नियम स्वीकारतो.

खोट्या बोलण्यापासून परावृत्त करण्याचा मी उपदेश घेतो.

मनाला ढग लावणाऱ्या मादक पदार्थांपासून दूर राहण्याचा मी उपदेश घेतो.

चांगले सांगितले, चांगले सांगितले, चांगले सांगितले.

“हा जप बौद्ध प्रथेचा एक मूलभूत भाग आहे, आणि तो तीन रत्नांमध्ये (बुद्ध, धम्म, संघ) आश्रय आणि पाच उपदेशांचे पालन करण्याची वचनबद्धता व्यक्त करतो.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?