त्रिशरण ( सरणत्तयं )

सरणत्तयं

बुद्ध सरणं गच्छामि । धम्मं सरणं गच्छामि । संघं सरणं गच्छामि । दुतियम्पि बुद्ध सरणं गच्छामि । दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि । दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि । ततियम्पि बुद्ध सरणं गच्छामि । ततियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि । ततियम्पि संघं सरणं गच्छामि ।

मराठी अर्थ

त्रिशरण मी बुद्धाकडे आश्रयाला जातो. मी शरणासाठी धम्माकडे जातो.”मी शरणासाठी संघाकडे जातो.

दुसऱ्यांदा मी बुद्धाकडे आश्रयाला जातो.दुसऱ्यांदा मी धम्माच्या आश्रयाला जातो.दुस-यांदा मी शरणासाठी संघाकडे जातो.

तिसऱ्यांदा मी बुद्धाकडे आश्रयाला जातो.तिसऱ्यांदा मी धम्माच्या आश्रयाला जातो.तिसर्‍यांदा मी संघाकडे आश्रयाला जातो.”

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?