श्रम माझे बाळांनो आठवूणी | Shram Majhe Balanno Athavuni Bhim song Lyrics

श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी
प्रचाराचे रान हे उठवूनी
बुद्धाचा धम्म द्या पटवूनी
श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी

हा राग द्वेष मोहमाया नको
अविचार असत्य मुळीच नको
प्रज्ञा शील करुणा आचरणी
पाप कर्म अनीति मुळीच नको
त्रिसरन आणि ती पंचशीला
अष्टांगिक मार्ग तो आचरुणी
श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी

धर्म जाती भेद मुळीच नको
मनसा माणसात हा वाद नको
रक्तपात नको घातपात नको
मानवाच्या जिव्हारी आघात नको
रक्ताची ही नाती जुडवूणी
विषमतेला त्या कटवूणी
श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी

मानवता खंगली भ्रांतीने
जे दिले ते आठवा मातीने
बुद्धाच्या सम्यक क्रांतिने
क्रांतीहि घडवा शांतीने
जगूया रे येथे प्रेमानी
प्रभाकरा भारत नटवूणी
श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी

संघटना एकीने सांधावी
ममतेने तुम्ही ती बांधावी
बोधिवृक्ष फुलू द्या ही पालवी
सुख शांति जिवणी लाभावी
बुद्ध कबीर फुले त्या विचारांनी
अविचारा ठेवा घटवूनी
श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी
प्रचाराचे रान हे उठवूनी
बुद्धाचा धम्म द्या पटवूनी

श्रम माझे बाळांनो आठवूणी
हे रक्त स्वताचे घटवूणी

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?