सहा डिसेंबर छप्पन साली | Saha December Chappan Sali Bhim song Lyrics

सहा डिसेंबर छप्पन साली वेद कशी ती हेरली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्ममं शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

तपुन बसला होता काळ कसा महापुरुषा वरती

देशोदेशी वार्ता पसरता हादरून गेली ही धरती

काळजातील हंस हरपला दर्याला आली भरती

सूर्य बुडाला अंधार झाला म्हणून जनताही झुरती

प्रगतीचे ते युगे दिनाची गुपित माघे सारली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्ममं शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

देशहिताच्या साठीहुनी गेला कायद्याची गाथा

नमून फक्त आयुष्यामध्ये बुद्धाचरणी तो माथा

हरपली आई हरपली माई हरपली माता अन पिता

वाली देशाचा निघून घेला कोन होईल तइसा आता

वैरिण रातीची ती मर्जी धुरंधरावर ती फिरली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्ममं शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

सात कोटीचा प्रकाश गेला झाली जिवाची लाही

भीमापाठी या जगात आता वाली उरलेला नाही

असे म्हणूणी दलित सारे रडू लागे धाईधाई

चैत्यभूमीच्या ठिकाणी अश्रु गंगेसवे नयनी वाही

असून कोटी पिले तरीही भीम मूर्ति नाकारली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्ममं शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

हर्ष कोपले सुख लोपले बाळाचे अन आईचे

थोर उपकार देशावरती आहे भीमाच्या शाईचे

महामानवा ने ते केले कृत्य असे नवलाईचे

बुद्ध धम्माचे रोप लाउनी फुले उमलली जाईचे

लढा देऊनी गुलामगिरीला अंधश्रद्धा ती मारली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्ममं शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

शान जळता भारतभूची चितेवर ती पाहिली

पाहताक्षणी कालेनंडाने श्रद्धांजली वाहिली

डबडबलेल्या अश्रुंनीही महिमा त्यांची गाईली

अमर झाली भीमाची किर्ति डोळ्याने मी पाहिली

जाता जाता हृदयी ही आमुच्या मूर्ति बुद्धाची कोरली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्मम शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

सहा डिसेंबर छप्पन साली वेद कशी ती हेरली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्मम शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?