राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

योजनेचे नाव
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

योजनेचा प्रकार
केंद्र पुरस्कृत योजना

योजनेचा उददेश
आर्थिक सहाय्य

योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव
सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटी
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते59वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अर्ज करण्याची पध्दत
अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो.

योजनेची वर्गवारी
आर्थिक सहाय्य

संपर्क कार्यालयाचे नाव
जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

Open chat
1
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?