व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी देखभाल भत्ता

योजनेचा उद्देश – 

विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल रुची निर्माण करणे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे.
शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थी गळती प्रमाण कमी करणे.
विद्यार्थ्यांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये तसेच कोणाकडून पैसे कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासू नये.
उच्च शिक्षणाद्वारे आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य
व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी देखभाल भत्ता देण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी योजना आहे.

आवश्यक कागदपत्रे – 
अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र
जात पडताळणी प्रमाणपत्र
वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
वसतिगृह प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
गत वर्षीच्या परीक्षेची गुणपत्रिका
अर्जदाराचे आधार कार्ड
अर्जदाराचा रहिवाशी दाखला
इयत्ता 10वी किंवा 12वी परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रिका
कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांनी प्रदान केलेला)
पतिचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (अर्जदार जर स्त्री आहे आणि विवाहीत असल्यास)
डोमेसाइल प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
CAP फेरी वाटप पत्र

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?