प्रबोधनकार वक्त्यांची यादी…

प्रबोधनकार वक्त्यांची यादी… आपल्याकरीता देत आहे.
डीजे डॉल्बी लाउन लोकांचे प्रपंच करण्यापेक्षा प्रबोधनाचे कार्यक्रम घेवुन प्रबुद्ध भारत घडविण्याचे कार्य करु. हेच खरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन असेल….

दादाभाऊ अभंग, मुंबई
9702845000
अरुण जावळे
9822415472
शिवाजीराजे पाटील, नांदेड
7875977555
पुरूषोत्तम जाधव, बीड
9423716354
प्रा. सुदर्शन तारख, जालना
9823506907
संदिप निर्मळ, बुलढाना
9890988192
महादेव सुकाळे, शेगाव
9850186975
शिवाजी भोसले, अकोला
9689964143
अर्जुन सुर्वे, अकोला
9130217296
शुभम् टाके, सेलू
7066312731
विकास पाटिल, कोल्हापुर
9881172889
संजीव साठे, औरंगाबाद
9422488986
शिवदास शिंदे, नांदेड
9822986003
कैलाश शिंदे, नांदेड
9922794464
श्रीकांत ठाकरे, वाशिम
9527555671
कृष्णा काळे, नांदेड
8275352284
संजिव सोनवणे, जळगाव
9823457964
अर्चना कोल्हे, बुलढाणा
9028621750
लक्ष्मीकांत कोलते, औरंगाबाद
9421691863
मनोहर पाटिल, धुळे
9623336924
डी.एल. कदम, धुळे
8605841086
वैभव भिवरकर, वाशिम
9422785707
परमेश्वर पाटिल, परभणी
9403109101
सविता मोरे, वाशिम
9420839102
राजनारायण जाधव, धुळे
9421532122
प्रदीप ढगे, लातुर
9823283444
गजानन बिरादार, लातुर
9823203846
चेतन पावडे, चंद्रपुर
9423089419
शंकर कदम, नांदेड
9766032907
राजकुमार कर्हाळे, हिंगोली
9881403765
गजानन जाधव, नांदेड
9767460224
धनंजय पाटिल, औरंगाबाद
8275520397
प्रकाश डुबरे, नाशिक
9766403791
सुनील सातव, बुलढाणा
7263253266
राजेश होळकर, नाशिक
9637568906
अजय भुजबळ, परभणी
8180941255
राम चव्हाण, बीड
9975663007
मयुर बिराजदार, ऊमरगा
7038619628
शुभम् गाडगे, पुणे
8805260889
श्रीकांत बरिंगे, अकोला
9673897440

प्रा. चंद्रशेखर गायकवाड अकलुज सोलापुर 9890691776
शाहीर राजेंद्र कांबळे अकलुज सोलापुर 9970986788

डाँ. आ.ह.साळुंके सर, सातारा
9420627211
डाँ. निर्मला पाटिल, सांगली
09822725678. प्राचार्य दशरथ सटवा वाघमारे मो. 8806021811, जत , सांगली.
डाँ. छायाताई महाले
9763357322
मा.म.देशमुख, नागपुर
9422118219
प्रा. प्रभाकर पावडे
9421804842
प्रा. जेमिनी कडु
9422808688
डाँ. अशोक चोपडे
9420065825
डाँ. चंद्रशेखर चांदेकर
9423781114
लीना निकम
8275217294
प्रदिप शेंडे
9422541945
संजय शेंडे
9860459183
सचिन विजय कांबळे
9168021193
ताडीवाला रोड , पुणे
चंद्रप्रकाश देगलुरकर, नांदेड
9423171532
प्रा. संतोष देवराये
9860820657
एम.एल. देशमुख, बीड
9049598947
प्रा. अर्जुन तनपुरे
9422338512
प्रा. दिलीप चौधरी, चंद्रपुर
8855956464
जयसिंगराव पवार, कोल्हापुर
9921112102
डाँ.जे.बी.शिंदे
9225809071
इद्रजीत सावंत
9890073877
गंगाधर बनबरे पुणे
9422346914
शाम मानव
9371014832
अँड. अनंत दारवटकर
9850560982
न्या. बी.जी.कोळसे पाटील
9822434343
यशवंत गोसावी
8446468446
कृष्णकांत भोजने
9922139296
किशोर ढमाले
9422015854
अँड. सुनिल बांगर
9850132306
किशोर मांदडे
9881980372
निलेश जगताप
8390530629
बालाजी गाडे
9623551025
प्रा. रेवती बेंद्रे, पुसद
9403492784
बळीराज धोटे, चंद्रपुर
9673337062
अँड. भगवान पाटिल
9422136309
सुधिर भोसले, चिपळुन
9890570218
सत्यपाल महाराज अकोला
सप्तखंजेरी वादक
9423128143
आमोल मिटकरी
9767826571
प्रशांत बुले, अकोला
9422920735
मार्तंड माळी
9421357082
डाँ.अशोक राणा, अमरावती
9372150158
अँड. गणेश हलकारे
9423125738
डाँ. सतीश पावडे
9372150158
प्रेमकुमार बोके
9527912706
अलगा लुंगे
9922626297
मयुराताई देशमुख
9049702407
लीलाधर पाटिल, जळगाव
9405058533
प्रदिप देसले
9422842017
संजय सोनवने
9823457964
रामचंद्र पाटिल, बुलढाणा
9423487463
सचिन पाटिल
9604741383
प्रा. नुतन माळवी, वर्धा
9625222427
इंजि. भाऊ थुटे
9422123982
शिवराज महाराज, पंढरपुर
9850552999
बद्रीनाथ महाराज तनपुरे
02186-223123
अमरजीत पाटिल
9850981009
ऊज्ज्वला तांबे शिरवड
9850120586
चंद्रशेखर शिखरे औरंगाबाद
9423603650
अँड.वैशालीताई डोळस
9423387248
डाँ. साहेब खंदारे, परभणी
9766315305
भिमराव चंदनशिवे सर माळीनगर
9923771620
डी.डी.गोर्डे आण्णा, नाशिक
6420903530
सचिन भोजणे ,जून्नर
9130217065
प्रा. नामदेवराव जाधव, मुंबई
09869649737 नवनाथ शिंदे पुणे

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?