परियत्ति संडे धम्म स्कूल उस्मानाबाद

परियत्ति संडे धम्म स्कूल च्या वतीने
स्मृति बुद्ध विहार भिमनगर उस्मानाबाद ,
( Sati Buddha Vihara , Bhimanagara , Dist. Usmanabad , Maharashstra State India) ,
येथे भिक्खु गोविन्दो मानदो
(Ven. Govindo Manado Thera)
यांनी English आणि पालि (Pali )
या विषयाचे अध्यापन केले .
परियत्ति संडे धम्म स्कूल आपल्या मुलांना योग्य धम्म संस्कार (Buddha Dhamma Education) देण्यात सक्षम आहे .
सुगत शांतेय (Sugat Shanteya )
संचालक(Director) –
परियत्ति संडे धम्म स्कूल (Pariyatti Sunday Dhamma School )
Mo- +91 9561083358/ +91 8505027358
Pariyatti Sunday Dhamma School
Dhamma US
World Buddhist Society
AANAUSA AmbedkarAssociation North America

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?