पंचसीलानि

पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि ।

अदिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि ।

कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि ।

मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि ।

सुरा-मेरय-मज्ज पमादठ्ठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि ।

पंचसीलानी (पाच उपदेश)     

जीव घेण्यापासून परावृत्त करण्याचा मी उपदेश घेतो.

जे दिले जात नाही ते घेण्यापासून परावृत्त करण्याचा मी उपदेश घेतो.

मी लैंगिक गैरवर्तनापासून परावृत्त करण्याचा नियम स्वीकारतो.

खोट्या बोलण्यापासून परावृत्त करण्याचा मी उपदेश घेतो.

मनाला ढग लावणाऱ्या मादक पदार्थांपासून दूर राहण्याचा मी उपदेश घेतो.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?