पंचशील याचना

ओकास वन्दामि भन्ते|

तिसरणेन सद्धि पंचशील धम्मं याचामि|

अनुग्गहं कत्वा सीलं देथ में भन्ते||१||

दुतियम्पि ओकास वन्दामि भन्ते|

तिसरणेन सद्धि पंचशील धम्मं याचामि|

अनुग्गहं कत्वा सीलं देथ में भन्ते||२||

ततियम्पि ओकास अहं भन्ते|

तिसरणेन सद्धि पंचशील धम्मं याचामि|

अनुग्गहं कत्वा सीलं देथ में भन्ते||३||

भन्ते-यमहं वदामि तं वदेथ/वदेहि|

उपासक/उपासिका – आम भन्ते

 

मराठी अर्थ

“जे शांती शोधतात त्यांना मी नमन करतो, म्हणतो:”

“मी त्रिविध पंचशील धर्माची विनंती करतो:”

“आदर अर्पण करून, मी त्यांना पुण्य देतो. ||1||”

“दुसऱ्यांदा, मी शांती शोधणाऱ्यांना नमन करतो, म्हणतो:”

“मी त्रिविध पंचशील धर्माची विनंती करतो:”

“आदर अर्पण करून, मी त्यांना पुण्य देतो. ||2||”

“तिसऱ्यांदा, जे शांती शोधतात त्यांना मी नमन करतो, म्हणतो:”

“मी त्रिविध पंचशील धर्माची विनंती करतो:”

“आदर अर्पण करून, मी त्यांना पुण्य देतो. ||3||”

“मी म्हणतो तसे ते बोलतात.””भक्त प्रतिसाद देतात – ‘आम्ही म्हणतो’.”

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?