नमोस्तु गौतमा | Namostu gautama buddha song lyrics

नमोस्तु गौतमा
बुद्धं सरणं गच्छामि
धम्मं सरणं गच्छामि
संघं सरणं गच्छामि

ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा
ज्ञानदीप चेतवी घालवी तमा
ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा

सदय हृदय अभयदान देई तू स्वये
अंतरंग शांत करीत जीवनात ये
सकल मलीन जाळण्यास भीम शक्ती दे
अखिल भुवन उजळण्यास प्रेम भक्ती दे
करी सशक्त करी समर्थ हे नरोत्तमा
ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा

नवनवीन रूप धरून येई अज्ञता
बुद्ध देई भारतास त्या प्रबुद्धता
विषसमान विषमता न अजून लोपली
या जगास शिकवणूक दिव्य आपली
परम करूण लोचनात दाटली क्षमा
ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा

धम्म शरण संघ शरण लोक साधना
शुद्ध चित्त शुद्ध नीती शुद्ध भावना
नव युगात मिळवूयात जनसमानता
हाच धम्म हेच ध्येय येई मानता
भीमरूप धरून तूच शिकविले अम्हा
ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?