नमस्कार घ्यावा, अहो बुद्ध देवा | Namaskar ghyava aho Buddha deva song lyrics

नमस्कार घ्यावा, अहो बुद्ध देवा
घुमे प्रार्थना, अंतरी दीप लावा

हरा दुःख भ्रांती, तुम्ही दिव्य शांती
दिला या जगा, मंत्र कारुण्य सेवा

नसे भेद काही, आता खेद नाही
असा लाभला, थोर आनंद ठेवा

मने शुद्ध जेथे, वसे बुद्ध तेथे
नुरो या जगी, क्रूरता द्वेष हेवा

नमो शुद्ध रूपा, नमो आत्मदीपा
तमातून या मानवा मार्ग दावा

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?