Mi Vadal Vaara | मी वादळ वारा।

Song: Mi Vadal Vara
Lyrics: Vamandada Kardak
Singer: Anirudh Vankar

 

खोपी कूपी सोडून साऱ्या माड्या लोळवणाऱ्या

मी वादळ वारा, मी वादळ वारा

मी तथागताची वाणी मी ज्योतीबाची गाणी

मी क्रांतिचा नारा नारा, मी क्रांतिचा नारा

मी भिम यूगाचा बेटा, मी भिम युगाचा रेटा

विषमतेला थारा तेथे जातो माझा मारा

मी वामना वाणी गातो, मी वामना वाणी जातो

जातो तिथे‌ पेरित जातो चिल्या पिल्या चारा

खोपी कूपी सोडून साऱ्या माड्या लोळवणाऱ्या

मी वादळ वारा, मी वादळ वारा

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?