महाबोधी पूजा | Mahabodhi Pooja

यस्स मुले निसिन्नो वा सब्बारि विजयं अका पत्तो सब्बञ्ञूतं सत्थ वंदे तं बोधी पादपं ||

आहे हे ते महाबोधी लोक नाथेन पुजिता  अहम्पि ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्त्युते ||

मराठी अर्थ

महाबोधी पूजा  “ज्याच्या मुळाशी किंवा बसण्याच्या मुद्रेने,सर्व शत्रू जिंकले,ज्या वृक्षाखाली सर्वज्ञ (बुद्ध) स्थापन झाले त्या वृक्षाला मी नमस्कार करतो.खरंच, हा महान बोधीवृक्ष आहे,जगाच्या प्रभूची पूजा केली.हे ज्ञानाच्या राजा, मी तुला प्रणाम करतो.”

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?