क्षमा याचना

ओकाय वन्दामि भन्ते|     द्वारत्त येन कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते||१||    दुतियम्पि ओकास वन्दामि भन्ते|      द्वारत्त येन कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते||२||    ततियम्पि ओकास वन्दामि भन्ते|      द्वारत्त येन कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते||३||

मराठी अर्थ

पंचशील विनंतीमला माफ कर,मी नतमस्तक होऊन विनंती करतो,गेटद्वारे, माझे सर्व अपराध क्षमा होवोत ||1||दुसऱ्यांदा मी नतमस्तक होऊन विनंती करतो,गेटद्वारे, माझ्या सर्व अपराधांची क्षमा होवो ||2||तिसऱ्यांदा मी नतमस्तक होऊन विनंती करतो,गेटद्वारे, माझ्या सर्व अपराधांची क्षमा होवो ||3||”

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?