जीवनातल्या मंदिरी बांधा पुजा समतेची | Jivanatalya Mandiri Bandha Puja Samatechi Buddha song Lyrics

 

जीवनातल्या मंदिरी बांधा पुजा समतेची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

 

अज्ञानी हा समाज सगळा

दैवा हाती माणूस दुबळा

सरवावरती पाखर असू द्या आपुल्या मायेची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

 

युद्धा मधुनी विनाश आहे

विनाशातूणी दुखच वाहे

शस्त्रा हुणी ही महान जगती, शांति अहिंसेची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

 

दीप आपुला आपण व्हारे

सम अज्ञाना दूर करा रे

हृदयी आपुल्या ओढ असूद्या सम्यक ज्ञानाची

अनुसरा शिकवण बुद्धाची

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?