जरी संकटाची काळ रात होती | Jari Sankatachi Kal Rat Hoti bhim song lyrics

जरी संकटाची काळ रात होती
तरी भीमराया तुझी साथ होती
तुझी तेवण्याची सुरुवात होती
प्रकाशात माझी पिढी न्हात होती

पालवीत होते प्रकाशाचे गोळे
पालवीत होते तुझे दोन डोळे
प्रकाशाचे गाणे मनी गात होती
अशी फौज माझी पुढे जात होती

गणतीच माझी गुलामात होती
जिंदगीच माझी सलामात होती
तोडलीस माझी गुलामीची बेडी
अशी झुंजणारी तुझी जात होती

मला दावलेली तुझी पायवाट
जाहली आता जी विकासाची वाट
वदे आज वामन कालची तुझी ती
पेरणी उद्याच्या विकासात होती

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?