जरी झाला बरिस्टर | Jari Jhala Barister Bhim song Lyrics

जरी झाला बरिस्टर तरी पडला ना ईसर

भीम आवडीन बाई खाई कांदा न भाकर

नको पुरणाची पोळी अन गोडधोड खाया

वाटू लसणाची चटणी संग तोंडी लावाया

तो अति आनंदानं बाई जेवल पोटभर

भीम आवडीन बाई खाई कांदा न भाकर

चिकनं चोपड खायाचा नाही भीमाला शोक

या समाज सेवेची त्याला लागलिया भूक

पंचपकवान स्वादिष्ट ना जेवला वेळेवर

भीम आवडीन बाई खाई कांदा न भाकर

त्या गोर्‍या साईबाचा होता गुलामाला धाक

पण बाबासाहेबांनी कापल गुलामीच नाक

मस्का स्लाईच बुरून पाव त्यांन्ना मारीली ठोकर

भीम आवडीन बाई खाई कांदा न भाकर

आडातल भरलाय त्या गडी संजयानी

तांब्या भरून देऊ त्याला माठातल पाणी

हे जेवण जिरवाया टाकू दुधात साखर

भीम आवडीन बाई खाई कांदा न भाकर

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?