मूर्ती प्रतिस्थापना

इदं बुद्धं बिम्ब सब्बेहि देवं, मनुस्सेहि पुजेतुं| इसस्मि विहारे पतिठ्ठापेमी इदं मे पुञ्ञं | बोधिञ्ञाणं पटिलाभीय सवत्ततुं||१||

तीन वेळा म्हणावे

मराठी अर्थ

“बुद्धाच्या या प्रतिमेची, सर्व देवता आणि मानवांनी पूजा करावी,या विहारात मी त्याची स्थापना करतो; ही माझी योग्यता असू शकते.मला परिपूर्ण ज्ञान आणि आत्मज्ञान मिळू दे.”

तीन वेळा म्हणावे

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?