बुद्ध देवा तुझी ज्ञान गंगा | Buddha Deva Tujhi Dnyan Ganga Buddha song Lyrics

बुद्ध देवा तुझी ज्ञान गंगा

मार्ग दावी आम्हाला प्रसंगा

 

रंजले गांजले जीव सारे, दुख त्यांच्याच व्यायास कारे

तूच रे चालविशी अपांगा, बुद्ध देवा तुझी ज्ञान गंगा

 

जीवनाच्या सुखाला त्यगुणी, बोधिसत्वास जाशी मिळूणी

त्यागुणी मोह माया कुसंगा, बुद्ध देवा तुझी ज्ञान गंगा

 

बुद्ध धम्मास संघास आम्ही, शरण जातो तुझे सर्व प्रेमी

सोडूणी अंध या सर्व संगा, बुद्ध देवा तुझी ज्ञान गंगा

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?