भीमा तुम्हा वंदना | Bhima Tumha Vandana bhim song lyrics

भीमा तुम्हा वंदना
द्यावी सुबुद्धी आम्हा अजाणा

तनमन अमुचे चरणी अर्पण
भावअपूर्वक धम्म समर्पण
मंगलमय बुद्धाचे दर्शन
घडविले रामजीनंदना
भीमा तुम्हा वंदना

ना डगमगले कधी संकटी
रान उठविले उपाशीपोटी
लढले झिजले न्यायासाठी
लाजविले गंधित चंदना
भीमा तुम्हा वंदना

चंद्र-सूर्य तळपती जोवर
कीर्ती भूवर राहील तोवर
नवकोटीचा वीर धुरंधर
तोडियले सहजी बंधना
भीमा तुम्हा वंदना

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?