भीम स्तुति | Bhim Stuti  

दिव्य प्रभरत्न तू साधू वरदान तू

आद्य कुल भूषण तू भीमराजा ||१||

सकल विद्यापति, ज्ञान सत्संगति,

शास्त्र शासनमति, बुद्धी तेजा ||२||

पंकजा नरवरा, रत स्वजन उद्धरा,

भगवंत आमुचा खरा, भक्तकाजा ||३||

चवदार संगरी शस्त्र न धरिता करी,

कांपला अरी उरी, रोद्र रूपा ||४||

मुक्ती पथ कोणता जीर्ण स्मृती जाळीता,

उजाळीला अगतिका, मार्ग साचा ||५||

राष्ट्र घटनाकृती, शोभते भारती,

महामानव बोलती, सार्थ संज्ञा ||६||

शरण बुद्धास मी |शरण धम्मास मी |

शरण संघास मी भीमराजा ||७||

भीम स्तुति

हे देव प्रभारत्न स्वामी, तू वरदान देणारा आहेस.     हे राजा भीमा, थोर वंशातील अग्रगण्य रत्न.     सर्व ज्ञान धारण करून, सद्गुणी लोकांचा सहवास,     शास्त्र आणि ज्ञानावर प्रभुत्व जे तेजस्वीपणे चमकते.     चिखलातून उगवलेल्या कमळाप्रमाणे तुम्ही दीनदुबळ्यांचे उन्नती करता.     हे भीमराजा, तू खरोखरच तुझ्या भक्तांचा दैवी आधार आहेस.     तू निर्भय आणि दृढ आहेस, इजा करण्यासाठी शस्त्रे चालवत नाहीस,     तू एक भयंकर आणि भयंकर आकृती आहेस, एक उग्र रूप धारण करतो.     अज्ञानाचा अंधार दूर करून मुक्तीचा मार्ग उजळतो,     हे भीमा, मोक्षाचा मार्ग तूच दाखव.     आपल्या उदात्त कर्माने राष्ट्राला शोभणारे,     माणुसकीचे सार सांगणारे तुम्ही महान पुरुष आहात.     मी बुद्धाचा आश्रय घेतो, मी धर्माचा आश्रय घेतो,     हे भीमराजा, मी संघाचा आश्रय घेतो.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?