भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 2024

योजनेचा उद्देश

आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे.
विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी देणे.
विद्यार्थ्यांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये तसेच कोणाकडून पैसे कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासू नये. [भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना]
राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आत्मनिर्भर बनविणे.
विद्यार्थ्यांची शिक्षण गळती कमी करणे.
विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी आवड निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहित करणे.
राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण वाढविणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे सुरु करण्यात आलेली महत्वाची अशी एक योजना आहे.
पारदर्शकता, समन्वय आणि विलंब टाळण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती योजना आहे. (भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना)

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराचे आधार कार्ड
अर्जदाराचा रहिवाशी दाखला
इयत्ता 10वी किंवा 12वी परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रिका
वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
शिक्षणातील खंड बाबतचे आणि स्व:घोषणापत्र (आवश्यक असल्यास)
वसतिगृह प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांनी दिलेला)
अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र
गत वर्षीच्या परीक्षेची गुणपत्रिका
पतिचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (अर्जदार जर स्त्री आहे आणि विवाहीत असल्यास)
डोमेसाइल प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?