डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धांना दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा

 

[su_heading size=”22″ margin=”10″]डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धांना दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा[/su_heading]

[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव-देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] देवाने अवतार घेतले, यावर माझा विश्वास नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “]गौतम बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय, हा खोटा आणि खोडसळ प्रचार होय असे मी मानतो.  [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी श्राद्धपक्ष करणार नाही; पिंडदान करणार नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी बौद्धधम्माच्या विरुद्ध विसंगत असे कोणतेही आचरण करणार नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाचे हातून करवून घेणार नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] सर्व मनुष्यमात्र समान आहेत असे मी मानतो.   [/su_quote]


[su_quote cite=” Dr. Ambedkar”] मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन.   [/su_quote]


[su_quote cite=” Dr. Ambedkar”] मी तथागत बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] तथागताने सांगितलेल्या दहा पारमिता मी पाळीन.  [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी सर्व प्राणिमात्रावर दया करीन, त्यांचे लालन पालन करीन.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी चोरी करणार नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी व्याभिचार करणार नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी खोटे बोलणार नाही.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] मी दारू पिणार नाही.    [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “]ज्ञान (प्रज्ञा), शील, करुणा या बौद्धधम्माच्या तीन तत्त्वांची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन.   [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] माझ्या जुन्या, मनुष्यमात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या व मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बौद्धधम्माचा स्वीकार करतो. [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “] तोच सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे.  [/su_quote]


[su_quote cite=” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर “]आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो. [/su_quote]


[su_quote cite=” Dr. Ambedkar”]इतःपर मी बुद्धाच्या शिकवणुकीप्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो.[/su_quote]


 

Open chat
1
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?