डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धांना दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धांना दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा

मी ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

 मी गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव-देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

देवाने अवतार घेतले, यावर माझा विश्वास नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गौतम बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय, हा खोटा आणि खोडसळ प्रचार होय असे मी मानतो.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी श्राद्धपक्ष करणार नाही; पिंडदान करणार नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी बौद्धधम्माच्या विरुद्ध विसंगत असे कोणतेही आचरण करणार नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाचे हातून करवून घेणार नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

सर्व मनुष्यमात्र समान आहेत असे मी मानतो.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन.   Dr. Ambedkar

मी तथागत बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन.   Dr. Ambedkar

तथागताने सांगितलेल्या दहा पारमिता मी पाळीन.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी सर्व प्राणिमात्रावर दया करीन, त्यांचे लालन पालन करीन.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी चोरी करणार नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी व्याभिचार करणार नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी खोटे बोलणार नाही.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मी दारू पिणार नाही.    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

ज्ञान (प्रज्ञा), शील, करुणा या बौद्धधम्माच्या तीन तत्त्वांची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन.   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

माझ्या जुन्या, मनुष्यमात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या व मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बौद्धधम्माचा स्वीकार करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

तोच सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

इतःपर मी बुद्धाच्या शिकवणुकीप्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो. Dr. Ambedkar