आले जगी भीमराया | Aale Jagi Bhimraya Bhim song Lyrics

आले जगी भीमराया

ह्या दिनजना उद्धराया

पशुतुल्य हिणगणुनी आम्हा छडिले शूद्र म्हणूणी

उठला नरशारगुल गरजूनी तो उठला नरशारगुल गरजूनी

ही जातीयता माराया

आले जगी भीमराया

ही जन्मो जन्मीची शिक्षा तोडण्या धर्म रूढी कक्षा

दिली बौद्ध धम्माची दीक्षा ती दिली बौद्ध धम्माची दीक्षा

बीज समतेच पेराया

आले जगी भीमराया

प्रल्हादा तो भीम गुणाचा कैवारी तो ठरला दिनांचा

उगविला रवी ज्ञानाचा तो उगवला रवी ज्ञानाचा

ह्या धरतीला ताराया

आले जगी भीमराया

ह्या दिनजना उद्धराया

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?