आहार पुजा

सम्मासम्बुध्द ञाणो यो, तिलोके पच्चायारहो | स नाथो परिगणहातु , भोजनं मधुरं इमं ||१||

आदिवासेंतु नो भन्ते, भोजनं परकप्पितं  अनुम्प उपादाय , पट्टिगण्हातु मुत्तमं||२||

आहार पुजा  

संपूर्ण ज्ञानी, जगाचे मार्गदर्शक, याचे ज्ञान असो. हे गोड जेवण स्वीकारा, सर्वांत उत्तम. ज्यांनी आमच्याकडून ते स्वीकारले आहे त्या तपस्वींना, त्यांना ते प्राप्त होवो, ही सर्वोच्च भिक्षा.”  

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?