8 जानेवारी बुद्ध धम्मध्वजदिन

दरवर्षी 8 जानेवारी हा दिवस बौद्ध धम्मध्वज दिन मोठया उत्साहाने साजरा केला जातो. असे मानले जाते की , जेव्हा तथागतांना संबोधी प्राप्त झाली होती .तेव्हा त्यांच्या शरीरामध्ये आभा उत्पन्न झाल्या होत्या .ज्याला बुद्ध साहित्यामध्ये बुद्धरश्मी असे म्हणतात.
त्या आभा सर्वप्रथम भिक्खू आनंद यांनी पहिल्या होत्या.
श्रीलंकेच्या अनागरिक देवमीत्त धम्मापाल महास्थविर गुणांनंद भदंत सुमंगल आणि बौद्ध विद्वान जी. डी. आर डीसेल्वा यांनी बौद्ध धम्मध्वज 8 जानेवारी 1880 मध्ये डिझाईन केले.
ज्याला पाली मध्ये षडरोशनी ध्वज असे म्हणतात .
धम्मध्वजामध्ये पाच रंग असल्यामुळे त्याला पंचशील ध्वज सुद्धा संबोधले जाते.
ज्यामध्ये प्रत्येक रंगाचा एक वेगळा अर्थ आहे.
↔️ निलवणणा म्हणजे निळा रंग –निळा रंग शांततेचे ,समानतेचे आणि व्यापकतेचे प्रतीक आहे.
म्हणजेच या निळ्या आकाशाखाली सर्व मनुष्य समान आहेत.
↔️ लोहितवणणा म्हणजे पिवळा रंग—पिवळा रंग हा तेज, उत्साह आणि मध्यम मार्गाचे प्रतीक आहे.
मध्यम मार्ग म्हणजे भगवान बुद्धांनी सांगितलेला आर्याष्टांगिक मार्ग ,जो उत्कृष्ट जीवन जगण्याचा सरळ आणि सोपा मार्ग आहे.
↔️अवदतवणणा म्हणजे लाल रंग—लाल रंग म्हणजे शौर्य ,ऊर्जा आणि परिश्रमाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक व्यक्तीने जनकल्यासासाठी परिश्रम केले पाहिजे. तसेच धम्माची रक्षा करण्यासाठी सदैव तत्पर असले पाहिजे.
↔️मगस्तवणणा म्हणजे पांढरा रंग –पांढरा रंग हा शुद्धतेचे प्रतीक आहे .प्रत्येक व्यक्ती हा काया ,वाचा मनाने शुद्ध असला पाहिजे. पांढरा रंग हा भगवान बुद्धांच्या विचारांप्रती शुद्धता दर्शवितो.
↔️पसवणणा म्हणजे—केशरी रंग जे त्याग ,दया,करुणा आणि प्रज्ञाचे प्रतीक आहे .केशरी रंग म्हणजे प्रज्ञावान .
✴️ सर्वांना बौद्धधम्म ध्वज दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
!जयभीम ! !!जयभारत!! !!!नमोबुद्धाय!!!
Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?