विद्यार्थी दिवस सातारा येथे इंग्रजी पहिल्या वर्गात प्रवेश (7 नोव्हेंबर)

7 नोव्हेंबर
विद्यार्थी दिवस सातारा येथे इंग्रजी पहिल्या वर्गात प्रवेश (1900)