साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती (1 ऑगस्ट)

1 ऑगस्ट
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती (1920)