राजर्षी शाहूमहाराज परदेशी शिष्यवृत्ती

राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना.

No photo description available.