राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना

* योजनेचा उद्देश *
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याची आवड निर्माण करणे.
शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे.
विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल आवड निर्माण करणे.
उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे.
शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थी गळती प्रमाण कमी करणे.
उच्च शिक्षणाद्वारे आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे.
विद्यार्थ्यांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये तसेच कोणाकडून पैसे कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासू नये.

* योजनेचे वैशिष्ट्य *
राज्यातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता 11वी तसेच इयत्ता 12वी च्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वपूर्ण अशी योजना आहे.

* आवश्यक कागदपत्रे *
अर्जदाराचा रहिवाशी दाखला
अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र
अर्जदाराचे आधार कार्ड
इयत्ता 10वी उत्तीर्ण गुणपत्रिका
इयत्ता 11वी मध्ये प्रवेश घेतल्याची पावती
TC/LC

Open chat
1
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?