डॉ बाबासाहेबांचे कुळ परिचय

डॉ बाबासाहेबांचे कुळ परिचय

आजोबा :  मालोजी सकपाळ

वडील : सुभेदार रामजीबाबा   सकपाळ

आई: भिमाई रामजीबाबा सकपाळ

भिमाईचे वडील :धर्माजी मुरबाडकर

बाबासाहेबांची आत्या :- मिराबाई मालोजी सकपाळ

भाऊ : आनंदरावजी रामजी सकपाळ  | वहिनी : लक्ष्मीबाई आनंदराव सकपाळ

बहीण  : १ )- मंजुळाबाई,           २ )- तुळसाबाई,   ३ )-  गंगुबाई

१ पत्नी   :  रमाई भीमराव आंबेडकर 2 पत्नी : सविता भीमराव आंबेडकर

सासरे  : भीकाजी धुत्रे (वलंगकर) सासू    :  रकमा भीकाजी धुत्रे

मेव्हणे :  शंकरराव भीकाजी धुत्रे बहिणेचे पती :  धर्माजी कोळेकर

बाबासाहेबांची  मुले – मुली१ )- यशवंत  २ )- रमेश, ३ )- इंदू , ४ )- राजरत्न, ५ )- गंगाधर

बाबासाहेबांची सुन :- आदरणीय मिराताई   यशवंत   आंबेडकर      :-  राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा

बाबासाहेबांचे नातवंडे :- १ )- प्रा. अंजलीताई – प्रकाशजी ( बाळासाहेब ) यशवंत आंबेडकर   राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ          नात जावई २ )- रमाताई – आनंदराव तेलतुंबडे ( उद्योजक दिल्ली ) ३) दर्शनाताई – भीमरावजी यशवंत आंबेडकर     :- राष्ट्रीय कार्यध्याक्ष भारतीय बौद्ध महासभा४ ) मनिषाताई – आनंदराजजी यशवंत आंबेडकर   :- सरसेनानी रिपब्लिकन सेना व सभापती  बौद्धजन पचयत समिती

बाबासाहेबांचे पनतु  सुजात प्रकाशजी आंबेडकरप्राची, आणि रश्मी आनंदराव तेलतुंबडेॠतीका भीमराव आंबेडकरसाहिल, आणि अमन आनंदराज आंबेडकर