शाहू महाराज स्मृती दिन (६ मे)

६ मे
शाहू महाराज स्मृती दिन (1922)