डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व माता रमाई यांचा विवाह (4 एप्रिल)

4 एप्रिल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व माता रमाई यांचा विवाह (1906)