साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मृतिदिन (१८  जुलै)

१८  जुलै
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मृतिदिन (1989)