महात्मा फुले व बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाते काय ?

बाबासाहेबांविषयी फुले अनुयायांत जे भ्रम आहेत तर मग हे नाते बघा ! १- बाबासाहेबांनी मानलेले तीन…

“मी ही सत्यशोधकच” – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

म. फुले यांचा अनुयायी म्हणवून घेण्यात मला यापूर्वीही कधी लाज वाटली नाही. आत्मविश्वासाने मी आज असे…